top of page
E15A5353.jpg

ONLINE WORKSHOP SE SUSY

 BREATHWORK 

Objev sílu dechu

Chceš se naučit vědomě dýchat?

 

Chceš prožít stav hlubokého vhledu do svého nitra a podívat se co se skrývá pod povrchem?

 

Chceš posílit sebevědomí, spojit se s vnitřní sílou a vědomě posunout své osobní hranice?

Conscious connected breath ( "vědomý propojený dech") je jedinečným příkladem mocného vědomí a moudrosti našeho těla.

 

Slouží jako nástroj k vnitřnímu probuzení, sebeléčbě, transformaci i hluboké relaxaci a můžeme ho využívat úplně každý. Zvědomíme-li náš dech, zvědomíme i propojení našeho těla, mysli a pocitů.

Co ti práce s dechem může přinést?

uvolnění stresu, vybití přebytečné nezpracované energie

uvolnění energetických a emočních blokací, které nám často stojí v cestě k osobnímu rozvoji

nalezení cesty jak komunikovat s vlastním tělem, emocemi a energií


možnost zkoumaní vlastního těla, psyché a podvědomí
 

bezpečný vstup do stavu změněného vědomí


detoxikace organismu, podpora imunitního systému
 

podpora sebevědomí, transformace, spojení se s vnitřní sílou

E15A6323.jpg

 BREATHWORK 

ONLINE WORKSHOP

Na workshopu si vysvětlíme, jak zvědomit náš dech, aby se stal účinnou pomůckou k sebepoznání. 

 

V průběhu budete doprovázeny mým vedením a dynamickou hudbou, která vám pomůže využít tuto dechovou cestu na maximum. Na závěr budete mít prostor na integraci a případné sdílení.

Po celou dobu pro tebe bude vytvořen bezpečný prostor pro vnitřní práci. Jak daleko si dovolíš jít, záleží jen na tobě.

Záznam workshopu z úterý 26. července ti dorazí hned po zaplacení do e-mailové schránky. Zhlédnout ho můžeš kdykoliv, až si najdeš nerušený prostor sama na sebe.

workshop info
Objednávka
E15A5375.jpg

Kdo tě workshopem provede?

Jsem Susy a jsem certifikovaný breathwork facilitator, Bach flower remedy practitioner a průvodcem Womb alchemy. Při své práci s vytvářím bezpečný prostor pro vnitřní ponory, cesty poznání.

 

Jako breathwork facilitátor sdílím techniku vědomého dechu jako nástroje vnitřní transformace, léčení, sebepoznání a probuzení.

 

Při svých dechových cestách vedu účastníky k probuzení plného potenciálu a přiblížení se ke své podstatě bytí, své čisté esenci. Jako Bach flower remedy proctitioner pracuji s vibrační medicínou Bachových esencí. Zaměřuji se na podporu a harmonizaci nejrůznějších životních situací skrze vibrační potenciál rostlin a stromů. Tím přímo propojuji své klienty s léčivým potenciálem přírody.

 

Jako průvodce Womb alchemy (alchymie Lůna) pracuji se ženami, které se rozhodly vydat na cestu hlubokého propojení s moudrostí vlastního Lůna. Na cestu probuzení Lůna (Womb awakening). Skrze meditace, dech a hlubokou vnitřní práci přivádím ženy k propojení s jedinečnou frequencí tohoto posvátného prostoru.


Svou práci sdílím jak online, tak na svých workshopech v různých zemích Evropy a to zejména v Česku a Portugalsku, které se nedávno stalo mým druhým domovem.

bottom of page