top of page

Jsem certifikovaný breathwork facilitátor a průvodce pro ženy Alchymií Lůna. Při své práci s lidmi vytvářím bezpečný prostor pro vnitřní ponory, hluboké cesty poznání. Jako breathwork facilitátor sdílím techniku vědomého dechu jako nástroje pro vnitřní transformaci, léčení, sebepoznání a probuzení. Při svých dechových cestách vedu účastníky k probuzení plného potenciálu a přiblížení se k jejich podstatě bytíčisté esenci života

 

 

Jako průvodce Alchymií Lůna (Womb alchemy) pracuji se ženami, které se rozhodly vydat na cestu poznání svého ženství skrze probuzení Lůna (Womb awakening). Díky meditacím, dechu, 

 

E15A6306.jpg

práci s emocemi, či vedeným aktivačním technikám přivádím ženy k hlubokému propojení s jedinečnou frekvencí tohoto posvátného prostoru. Tím se otevírá pole pro léčení v tématech ženství, probuzení potenciálu ženského Lůna a transformaci s tím spojenou.

 

Svou práci sdílím jak online, tak na svých workshopech v různých zemích Evropy,a to zejména v Česku a Portugalsku, které se nedávno stalo mým druhým domovem.

 

Můj přístup k práci vychází ze zkušeností na základě vlastního léčení traumatu, bohaté práce s klienty a plně přožité osobní transformace v obou směrech ( práce s dechem i probouzení Lůna).

Při své práci využívám nejčastěji praktiky embodimentu (plného propojení s tělem), aktivační meditace, techniky pro práci s traumatem, vytváření energetického pole pro léčení, dechové techniky, práci s emocemi, intuitivní coachingpráci s vědomím těla a moudrostí Lůna.

E15A5402_edited.jpg

cesta k Lůnu byla cestou hlubokého léčení. Propojení s Lůnem mělo neskutečný přesah pro můj život, jeho vnímání a prožíváníNa své vlastní cestě s Lůnem jsem vycházela z intuitivních praktik, rituálů a osobních ceremonií, jež mě později přivedly k ženám zasvěceným do této práce. 

 

 

V roce 2019 jsem se stala studijním případem pro pro knihu americké autorky zaměřenou na probuzení Lůna a následně jsem se vydala na cestou hlubokého poznání a léčení prostoru Lůna se svou anglickou mentorkou Rebeccou Ann Wilson (shamanic Womb healer). Po ukončení spolupráce jsem byla skrze synchronicity iniciována  

k vedení práce s Lůnem a následné 

předávání tohoto dosaženého a probuzeného vědomí. 

 

 

 • studijní případ americké spisovatelky pro knihu o probouzení Lůna

 • vedení online & osobních ženských kruhů zaměřených na práci s Lůnem

 • osobní & online soukromé konzultace

 • vedení cyklu mezinárodních ženských kruhů

 • součást mezinárodního kolektivu žen Visioners of the New Earth

 • organizace a vedení manifestačních rituálů zaměřených na manifestaci skrze portál Lůna

 • spolupráce s portugalským kolektivem žen Loba Nomad

 • vedení skupinových Očistných Ceremonií Lůna

 • vedení 5týdeního online programu LŮNO

 • vedení 10ti týdeního transformačního programu LŮNO - probuzení potenciálu

 • vedení workshopů zaměřených na práci s Lůnem, jeho probuzení a léčení

 • práce se sexuálními portály Lůna, jejich aktivace, léčení ženské sexuality skrze práci s Lůnem

 • vedení více než 50 ti skupinových či individuálních Breathwork sessions na mezinárodní úrovni (Londýn, Polsko, Portugalsko, Česká Republika, Španělsko)

 • spolupráce a podpora breathwork sessions na ZNA gathering (Portugalsko)

 • velká vedená breathwork session na Healing festivalu (Česká Republika)

 • účast na mezinárodním setkání “Gathering the seeds” - setkání léčitelů, Wisdom keepers a facilitátorů hluboké transformace kolektivního vědomí - vedená breathwork session

 • vedení týdenních mezinárodních breathwork sessions na podporu duševního a mentálního zdraví v období první karantény v roce 2020

 • účast na projektu na podporu Amazonie - vedená online session

E15A5354_edited.jpg

K práci s dechem jsem se dostala skrze léčení vlastního traumatu v důsledku silné emoční zátěže, syndromu vyhoření a následného postraumatickém syndromu. Toto intenzivní období bylo pro mě bodem probuzení. Momentem, kde jsem byla vedena na cestu vnitřní transformace a objevení síly vlastního dechu. Momentem, kdy jsem našla svou vlastní cestu.

 

 

V roce 2019 jsem se stala certifikovaným breathwork facilitátorem díky studiu s mezinárodní školou Alchemy of Breath pod vedením mého učitele Anthony Abbagnano. Tento trénink a intenzivní práce s vlastním dechemdostala nejen z nejnáročnějšího období postraumatu, ale hlavně mě zavedl

na úplně novou životní cestu. Skrze hlubokou transformaci jsem objevila své dary, svůj potenciál a schopnosti, jež mi byly doposud skryty. Již v průběhu studia jsem začala vést skupinové a individuální breathwork sessions na mezinárodní úrovni. Breathwork se stal mou vášní, mým posláním. 

Susy_obrazek-2_edited_edited.jpg
bottom of page